Naše firma AKUSERVIS GERYK s.r.o. vlastní oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady a všem svým zákazníkům nabízíme likvidaci bezplatně.  Samozřejmostí je vystavení protokolů o provedené likvidaci.

Tento souhlas se vztahuje na nakládání s odpadem zařazeným v katalogu odpadů pod číslem:

 
16 06 01 olověné akumulátory
16 06 02 nikl-kadmiové baterie a akumulátory
 
V naší firmě je samozřejmostí, že po zakoupení baterie bude použitá baterie od zákazníka ekologicky zlikvidována v souladu s příslušnými zákony.

Baterie jsou ukládány ve speciálních kontejnerech, které jsou určeny k tomuto účelu.